Τα νέα μας

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Erasmus+ έργου STEM Labyrinth πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Οκτωβρίου 2021 στη Λάρνακα της Κύπρου. Οι εταίροι συναντήθηκαν για πρώτη φορά δια ζώσης. Την περίοδο αυτή του έργου, έχει ήδη αναπτυχθεί το πρώτο παραδοτέο και βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο παραδοτέο, επομένως η σύμπραξη συζήτησε την εφαρμογή του και έκανε προσαρμογές προκειμένου […]

Second Newsletter – August 2021

Download

First Newsletter

Download