Σεμινάριο Κατάρτισης

Σεμινάριο κατάρτισης για τη μέθοδο STEM Labyrinth

Η διάρκεια του σεμιναρίου κατάρτισης προσδιορίζεται στις 5 ημέρες με πιθανότητα να πραγματοποιηθεί σε 3 ημέρες. Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων.

Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • Κατανόηση της μεθοδολογίας
  • Κατανόηση της λειτουργίας της εφαρμογής κινητών συσκευών και τις οδηγίες χρήση τους
  • Κατανόηση του πως, η μέθοδος STEM Labyrinth δύναται να κάνει πιο προσιτά και πιο ενδιαφέροντα, για τους μαθητές, εμπλέκοντάς τους στην επίλυση προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης, τα μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, τη Χημεία, τη Φυσική και τη Βιολογία
  • Ανάπτυξη σχεδίων μαθημάτων (σενάρια πραγματικού κόσμου) για μαθητές σχολείων

Κατά τη διάρκεια του έργου σκοπός είναι να ανακοινωθεί το πρώτο Ευρωπαϊκό, δομημένο, σεμινάριο κινητικότητας και κατάρτισης προσωπικού, υπό την αιγίδα του Erasmus+ KA1.