Koulutuskurssi

STEM Labyrinth -menetelmän koulutuskurssi

Kurssi suoritetaan 5 päivän koulutuksena, joustavuutta tarjotaan vähintään kolmelle päivälle. Kurssi kohdennetaan opettajille, opettajien kouluttajille ja koulun johtajille.

Tärkeimpiä oppimistuloksia ovat:

  • Menetelmien ymmärtäminen
  • Sovelluksen toiminnan ja sen käyttöohjeiden ymmärtäminen
  • Sen oppiminen, kuinka STEM Labyrinth -menetelmän avulla saadaan matematiikan, kemian, fysiikan ja biologian kaltaisista aineista helpommin lähestyttäviä ja mielenkiintoisempia opiskelijoille, ja motivoida opiskelijoita ongelmanratkaisuun ja luovaan ajatteluun
  • Oppimissuunnitelmien (tosielämän ongelmaskenaarioiden) kehittäminen opiskelijoille

Projektin aikana on tarkoitus julkistaa ensimmäinen eurooppalainen strukturoitu kurssi ERASMUS + KA1 henkilöstön koulutuksen liikkuvuuden yhteydessä.