Koolitus

Kursus STEM labürindi meetodi jaoks

Kursus koostatakse 5-päevasena, kuid mida on võimalik pakkuda ka minimaalselt 3-päevasena. Kursus on suunatud õpetajatele, õpetajate koolitajatele ja koolijuhtidele.

Peamised õpitulemused on järgmised:

  • Metoodika mõistmine
  • Rakenduse toimimise ja selle kasutamise juhiste mõistmine
  • STEM-labürindi meetodi abil õppimine, kuidas muuta matemaatika, keemia, füüsika ja bioloogia õppeaineid õpilaste jaoks kättesaadavamaks ja huvitavamaks, motiveerida õpilasi probleemide lahendamiseks ja loovaks mõtlemiseks.
  • Reaalsete probleemstsenaariumide väljatöötamine.

Projekti käigus kavatsetakse välja kuulutada esimene Euroopa struktureeritud ERASMUS + KA1 kursus.