Juhised STEM-i õpetajatele

Juhised mobiilirakenduse kasutamiseks õpetajatele / koolitajatele / STEM-i administraatoritele, kes kasutavad seda konkreetset õpetamismeetodit oma klassiruumis õppekava või õppekavavälise tegevusena. Siin tuuakse välja mobiilirakenduse eesmärgid ja STEM-labürindi metoodika kõikide selles sisalduvate tegelike probleemide lahendamiseks, tunniplaanid ning mõned kasulikud lingid, ressursid ja selgitused erinevate IKT- ja OER-vahendite kasutamise kohta. Suunistes käsitletakse kõiki vajalikke põhielemente probleemide lahendamise metoodika sõnastamiseks ning nende eesmärk on luua sild teooria ja praktika vahel. Juhiste põhieesmärk on kirjeldada mobiilirakenduses kasutatavat STEM-labürindi metoodikat ja peamisi samme, mis tehakse koolitusprotsesside ning STEM-hariduse nõuetega kooskõlas olevate koolituskursuste ja tegevuste ettevalmistamiseks. Lisaks sellele kirjeldatakse metoodikat, kuidas arendada koolide, kogukonna ja poliitikakujundajate vahelisi sidemeid