Projekt STEMLABÜRINT

Eesmärgid ja prioriteedid

Horisontaalsed ja valdkondlikud prioriteedid
 • Uuenduslikud tavad digiajastul
 • Õpetajaameti tugevdamine
 • Üksikisikute toetamine põhioskuste ja võtmepädevuste omandamisel ja arendamisel

Eesmärgid
 • anda noortele ja üliõpilastele võimalus teaduse ja tehnoloogia abil saada probleemide lahendajaiks ja innovaatilisteks mõtlejateks;
 • võimaldada ja motiveerida õpilasi õppima MATIK-teemasid, kasutades selleks interaktiivseid rakendusi;
 • Võtta kasutusele uusi õppemeetodeid ja -materjale, mis soodustavad MATIK-õpet;
 • pakkuda õpetajate koolitust;
 • töötada välja MATIK-i kursuste plaanid ja õpetajakoolituskursused;
 • edendada tihedamaid suhteid õpetajate, koolide ning asjaomaste sihtrühmade ja hariduspoliitikakujundajate vahel;
 • suurendada koolide Euroopa mõõdet, edendades tihedamaid suhteid koolide, õpilaste ja õpetajate vahel.

Tulemused

Horisontaalsed tulemused
 • Projektikoosolekud
 • Tegevuskava
 • Kvaliteedi tagamine
 • Levitamine
 • Infolehed
 • Artiklid
 • Pressiteade
 • Teavitusüritused
 • Õppimine, õpetamine, koolitustegevused

Intellektuaalsed väljundid

Seitsmest partnerriigist koosnev meeskond töötab välja neli intellektuaalset väljundit:

 1. STEM haridust edendav õppematerjalide komplekt
 2. Mobiiliäpp STEM Labyrinth
 3. Juhtnöörid STEM ainete õpetajaile
 4. Täiendõppekursus STEM labürindi meetodi kohta