The Team

ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS - Portugal

ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS - Portugal

Põhja-Portugalis Barceloses asuv Assotsiatsio Lusas Movimientos Europeus (ATLME) on riiklik mittetulundusühing, mis edendab ja toetab erinevate Euroopa projektide raames programme. Need programmid põhinevad rahvusvahelisel mobiilsusel, rahvusvahelistel kohtumistel, et äratada vastastikust huvi ja arendada mitmekultuurilisust ja kultuuridevahelist suhtlemist.

Euroopa Liikumiste Assotsiatsiooni (ATLME) eesmärk on tagada ühtne ja dünaamiline ruum globaalsete mõõtmega kultuuri-, sotsiaal- ja meelelahutusprogrammide jaoks. ATLME üks peamisi eesmärke on suurendada kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd Euroopa kodanike vahel, keskendudes inimõigustele ja võrdsetele võimalustele, tõsta teadlikkust Euroopa solidaarsusest, sallivusest ja sotsiaalsest kaasatusest.

ATLME mitmesuguseid tegevusi viiakse läbi kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Me ei tegele mitte ainult noortega, vaid ka kõigi teiste Euroopa ühiskonna liikmetega. Meie eesmärk on teha koostööd paljude organisatsioonidega, kasutades ära üksteise võrgustikke ja sidemeid, et arendada ühiseid tegevusi kõrgeimal tasemel.
ATLME liikmeks võivad olla kõik kodanikud, olenemata vanusest, soost, ametist, rassist ja rahvusest. ATLME uksed on avatud kõigi kogukondade, kes sooviksid oma ideid ja unistusi ellu viia, uutele projektidele.

Seega on meie ühingu struktuuri baasiks ühine töö inimressurssidega, näiteks arenguhariduse valdkonnas. Meie eesmärgiks on tugevdada noorte omavahelist sidet läbi Euroopa programmide nagu Erasmus+ jt viies läbi erinevaid tegevusi nagu koolituskursused, seminarid, töötoad, õpi- ja muud vaba aja tegevused.

ATLME saab pakkuda sobivat keskkonda nii noortele kui ka kõigile teistele kodanikele vanusest sõltumata, et nad muutuksid kriitilisemaks, peegeldavamaks, uuendusmeelsemaks ja loovamaks.

Assotsiatsioon Lusas Movimientos Europeus (ATLME) on uus oma profiili ja struktuuriga ühing.

Organisatsiooni asutajal on laialdased kogemused erinevate Euroopa projektide valdkonnas. Ta on viisteist aastat töötanud varasemate Comeniuse, Leonardo da Vinci ja praeguste Erasmus + programmide koordinaatorina.

Kõik Lusas Lusas Movimientos Europeuse (ATLME) töötajad on kogenud isikud, kes seisavad konstruktiivsete ja tulevaste ideede eest.

ATLME asub Põhja-Portugalis Barceloses, Atlandi ookeani lähedal, mitte kaugel Hispaania piirist ning Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo linnade lähedal.
Koostöös Barcelose keskkoolidega on ühing osalenud paljudes edukates Erasmuse KA1, KA2 projektides.

Omame koostöö kogemusi Euroopa koolidega kutsehariduse ja -koolituse läbiviimisel, spordiürituste ja muude noortekohtumiste korraldamisel.

Learnmera Oy - Helsinki, Finland

Learnmera Oy - Helsinki, Finland

Learnmera Oy on Helsingis asuv erakoolituskeskus, mis pakub ärikeele tunde, tõlke- ja korrektuuriteenuseid. Kursusi pakutakse suuremates Põhjamaade ja Euroopa keeltes ning algtaseme koolitusi viiakse läbi inglise, soome, rootsi, prantsuse, saksa ja vene keelt õppida soovijaile. Learnmera Oy-l on märkimisväärne kogemus nii õppematerjalide loomisel, veebisaitide loomisel ja rakenduste sisu loomisel kui ka veebipõhistel kutsekursustel. Nende veebis tasuta avaldatud keeleõppe- ja kultuurimaterjale on tänaseni alla laaditud sadu tuhandeid kordi. Lisaks ülalnimetatud teenustele pakub Learnmera ka IT-teenuseid, mis on suunatud spetsiaalselt äriklientidele ja asutustele, kes soovivad parandada oma kliendiliideseid. Learnmera Oy on olnud erinevates Euroopa projektides aktiivne alates 2008. aastast.

Projektide loendi, kus Learnmera on varem osalenud, leiate veebisaidilt https://learnmera.com/ ja õpetamaterjalidi veebileht asub aadressil https://www.thelanguagemenu.com/

AMETA - The Republic of North Macedonia

AMETA - The Republic of North Macedonia

The Association for European education and mobility AMETA Veles on mittetulunduslik ja valitsusväline kodanike ühendus, mis edendab ja toetab ühiskonna haridusprotsesse, korraldades õpilastele, noortele ja täiskasvanutele töötubasid ja koolitusi, rakendades uuenduslikke lähenemisviise, positiivseid tavasid ja kogemusi, tehes koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonidega hariduse, keskkonna, spordi ja kultuuri valdkonnas. Organisatsiooni moodustab motiveeritud ja dünaamilise meeskond, mis on keskendunud koolitus- ja haridustegevuse arendamisele, kuid on spetsialiseerunud ka projektijuhtimise, projekti kavandamise ja rakendamise nõustamisteenustele.

AMETA viib kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil läbi mitmesuguseid tegevusi, mis on suunatud mitte ainult noortele, vaid ka kõigile Euroopa ühiskonna liikmetele. Usume, et koolituse ja haridusega töötades muudame ühiskonna tugevamaks, aidates kaasa tööalase konkurentsivõime, jõukuse ja tulevaste põlvkondade terviklikkuse kaitsmisele. Meie missioon on: harida, uurida, analüüsida ja algatada tegevusi, luua, koordineerida ja juhtida Euroopa projekte, mis mõjutavad hariduse, teaduse, keskkonna, kultuuri ja sotsiaalse elu arengut ning aitavad sellele kaasa.

DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE - PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA - Greece

DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE - PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA - Greece

Doukase kool Kreekas Ateenas on rohkem kui sajandivanune K-12 õppeasutus, mis pakub oma 1600 õpilasele mitmeid haridus- ja spordiprogramme. Doukase kooli moodustavad lasteaed, alg- ja keskkool ning see pakub õpilastele ka valikut rahvusvaheliste õpingute jaoks (IB, GCE, BTEC). Oma haridusmudeli keskmes eristame kolme põhisammast; teadmised, oskused ja väärtused, mis võimaldavad õpilastel saada 21. sajandi aktiivseteks kodanikeks. Keskendume õpilaste digitaalsete oskuste arendamisele, Doukase kool on alates 2012. aastast Microsofti juhtumiuuringute kool 1:1 Computing rakendamiseks klassiruumis. Doukase kool toetab oma haridusmudelit ja innovaatiliste tavade integreerimist haridusprotsessi, osaledes teadus- ja innovatsiooniprojektides (ERASMUS +. H2020, LLP jne) üle kahe aastakümne. Doukase kool on integreerinud STEMi õppeainena keskhariduses, hoolimata sellest, et see ei kuulu riikliku õppekavasse. Pakutakse lisateenuseid, näiteks karjäärinõustamine, IKT, kvaliteetsed teenused, võõrkeeled, psühholoogilised teenused, suvelaager jms. Doukase kool on oma innovaatiliste hariduspraktikate eest saanud palju auhindu.

Martna Pohikool - Estonia

Martna Pohikool - Estonia

Martna Põhikoolis õpivad õpilased vanuses 7-16. Martna kool asutati 1836.aastal, seega tähistame 2021/2022 õppeaastal püsiva koolihariduse andmise 185. aastapäeva. Varasematel aastatel on meie kooli õpilaste arv olnud üle 100, viimased aastad on meie kooli õpilaste arv olnud 50 ringis. Koolis töötab 12 õpetajat. Koolis töötavad edukalt paljud huviringid: robootika, programmeerimine, orienteerumine, maadlus, kunst, muusika, loovus. Nendes ringides osalevad õpilased on olnud edukad paljudel võistlustel, konkurssidel nii maakonnas kui ka Eestis. Meie õpetajad on edukalt ellu viinud palju rahvusvahelisi projekte, eTwinning, Erasmus+, varasem Comenius. 2018/2019 õppeaastal pärjati meid ETwinningu kooli tiitliga.Meie õpilased ja õpetajad on alati valmis kaasa lööma uutes projektides, on innovaatilsed ja koostöövalmid.

ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO - Italy

ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO - Italy

Enjoy Italy di Alessandro Gariano on haridus- ja koolitusettevõte, mille eesmärk on edendada Euroopa haridusringkondade innovatsiooni ja arengut ning elavdada ja toetada kodanike, territooriumide ja kogukondade jätkusuutlikku arengut kogu Euroopas. See dünaamiline ja kirglik noor asutus rajatud vähestele, kuid kindlatele väärtustele: vastutus, identiteet, kaasatus, jagamine, elukestev õpe, kodanikuteadlikkus ja jätkusuutlikkus. Ja elav kirg nii oma maa kui ka Euroopa vastu.

Kaks on konkreetsed tegevusvaldkonnad:
– Haridus ja koolitus: vahendite ja võimaluste pakkumine õpetajatele ja haridustöötajatele, samuti õpilaste ja noorte professionaalseks, sotsiaalseks ja kultuuriliseks kasvuks, Euroopa hariduse uuenduste suunas. Ettevõte pakkus mitteformaalse hariduse raames 150+ täiendkoolitust 1200+ õpetajale ja spetsialistile ning lisaks 20+ koolitust 500+ koolitatavale. Meil on asjakohane kogemus erinevate Erasmus + KA1 ja KA2 projektide kujundamisel ja haldamisel

– Kohalik areng ja kogukonna haldus: abi avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele üksustele visiooni ja eesmärkide väljatöötamisel, nõustamise ja teenuste pakkumisel kogu projekti elutsükli jooksul.

Agios Georgios Lyceum- Larnaca Cyprus

Agios Georgios Lyceum- Larnaca Cyprus

St. George’s High School ajalugu algas aastatel 1910–1911, kui Larnacas asutati Küprose esimene kutsekool. Suurte majandusprobleemide tõttu seadis toonane koolivalitsus prioriteediks rahalise toetuse leidmise uue kooli ehitamiseks. See sai võimalikuks, kui Konstantinos Zahariadis annetas pärast surma suure osa oma rahalistest vahenditest Larnaka koolidele. Osaga sellest rahast ehitati suur ja oluline koolimaja, mis oma suure heategija auks sai nimeks “Zahariadio Emporiko Lyceum”. Paljude aastate pärast ei olnud Zahariadios ruumi piisavalt, et vastu võtta kasvavat õpilaste hulka ja nii ehitati uus gümnaasium uude eraomandisse kuuluvasse hoonesse, mis oli lütseumist sõltumatu. Uus gümnaasium ehitati Agios Georgios Kontose püha kloostri annetatud kohta. Aastatel 1960-61 avas Larnaka keskkool uksed oma esimestele õpilastele. Aastatel 1973–74 oli õpilaste arv juba 885. Türgi sissetungi käigus said poolest Küprose elanikkonnast pagulased. Kõigile õpilastele piisava koolihoone puudumine on viinud hommiku- ja lõunakooli toimimiseni. Hommikuti käis koolis 1307 õpilast ja pärastlõunati 1030.

Pärastlõunane kool peatus 1977. aastal pärast uute koolide ehitamist. Alates 1983. aasta septembrist töötas kool eranditult kolmeaastase keskkoolina nimega St. George Gymnasium. Kooliaastal 1986-87 nimetati see ametlikult ümber praeguseks nimega “St. George Lyceum”.