Mobiilirakendus

Mobile Application for STEM Labyrinth

MATIK-õppimine seisneb suuresti reaalsete probleemide loovate lahenduste kujundamises. Kui õpilased õpivad autentses, probleemipõhises MATIK-disainis, näevad nad selgemini oma õppimise tegelikku mõju. Selline autentsus loob seotuse, viies õpilased, kes pidevalt küsivad „Millal ma seda kunagi kasutan?” oskuste ja rakenduse tõelise seoseni. Töötame välja mobiilirakenduse, mis kujutab endast reaalsete probleemide virtuaalset simulaatorit, mis palub õppijatel tegeleda reaalse probleemiga ja seda tehes probleemide lahendamise kaudu teadmisi saada.

Paljud igapäevased olukorrad ja probleemid vajavad lahendamiseks lisaks puhtale loodusteadusele ja matemaatikale ka probleemide lahendamise oskusi, kõrgekvaliteedilisi mõtlemisstrateegiaid ja loovust. Seega asetab mobiilirakendus STEM Labyrinth õpilased tegeliku elu keskmesse ja see kutsub neid üles alustama probleemide lahendamist ja lõpuks ka lahenduseni jõudma. Mitmes etapis abi pakkudes suurendab rakendus motivatsiooni ja õpilaste probleemide mõistmist. Erinevatel etappidel saavad õpilased täiendavaid vihjeid piltide, animatsioonide, videote jms kujul, mis võimaldavad neil labürindis edasi liikuda ja lahendatud probleemiga sellest välja tulla.