Toinen kansainvälinen projektikokous

Toinen kansainvälinen projektikokous

Erasmus+ -projektin STEM Labyrinth toinen kansainvälinen projektikokous pidettiin 9.-10.10.2021 Larnakassa, Kyproksella. Yhteistyökumppanit tapasivat ensimmäistä kertaa henkilökohtaisesti ja keskustelivat projektin toiminnoista. Tämä on projektin toteutusvaihe, jolloin ensimmäinen tuotos on kehitetty ja toinen tuotos on meneilllän, joten kumppanuus on keskustellut sen toteutuksesta, tehnyt muutoksia tulosten optimoimiseksi ja arvioinut hankkeen edistymistä. Levityssuunnitelman toteutumista arvioitiin ja jatkotoimista keskusteltiin. Keskustelimme siitä, missä määrin tuotokset toteutuvat ja mitä toimia on tarkoitus tehdä seuraavalla kaudella. Kokouksen asialistalla oli myös kunkin organisaation rooli väliraportin edellyttämän lomakkeen täyttämisessä. Toiseen tapaamiseen osallistuimme kaksi henkilöä partneriorganisaatioista keskustelemaan seuraavista asioista: tuotosten kehitysaste, tuotosten johtajien raportit, QAT-analyysi, kunkin kumppanin toteuttamat tiedonlevitystoimet, panos väliraporttiin kansalliselle toimistolle ja keskustelu johtamiseen ja toimeenpanoon liittyvistä toimista.

Second Newsletter – August 2021

STEM-Labyrinth-Project-Newsletter_2-August-2021

Download

First Newsletter

STEM-Labyrinth-Project-First-Newsletter

Download