STEM LABYRINTH -HANKE

Tavoitteet ja painopisteet

Horisontaaliset ja alakohtaiset painopisteet
 • Innovatiiviset käytännöt digitaalisella aikakaudella
 • Opettajien ammattiprofiilien vahvistaminen
 • Yksilöiden tukeminen perustaitojen ja avaintaitojen hankkimisessa ja kehittämisessä

Tavoitteet
 • antaa nuorille ja opiskelijoille mahdollisuus olla ongelmanratkaisijoita ja innovatiivisia ajattelijoita tieteen ja tekniikan avulla;
 • mahdollistaa ja motivoida opiskelijoita oppimaan STEM-aiheita syventymällä interaktiivisiin sovelluksiin;
 • toteuttaa uusia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja, jotka kannustavat STEM-opetukseen;
 • tarjota opettajien koulutusta parantaakseen paremmin sisällön toimittamista;
 • kehittää STEM:n kurssisuunnitelmia ja opettajien koulutuskursseja;
 • tavoittaa alakoulun, yläkoulun ja lukion opettajat STEM-alueen koulujen eurooppalaisessa ulottuvuudessa edistämällä läheisempiä suhteita opettajien, koulujen ja asianomaisten sidosryhmien ja päättäjien välillä;
 • lisätä koulujen eurooppalaista ulottuvuutta edistämällä läheisempiä suhteita koulujen, opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Julkaisumuodot

Horisontaaliset julkaisumuodot
 • Projektikokoukset
 • Hoitosuunnitelmat
 • Laatuvakuutus
 • Levittäminen
 • Uutiskirjeet
 • Lehdistöartikkelit
 • Lehdistötiedote
 • Tapahtumat
 • Oppiminen, opettaminen, koulutustoiminta

Tuotokset

Seitsemästä partnerimaasta koostuva konsortio kehittää neljä tuotosta:

 1. Työkalupakki STEM-koulutuksen edistämiseen
 2. Mobiilisovellus STEM Labyrinth
 3. Ohjeet STEM-kouluttajille
 4. STEM Labyrinth -menetelmän koulutuskurssi