Kotisivu

Maailma on muuttunut nopeasti, eikä nykyisten hankittujen tietojen ja taitojen odoteta olevan riittäviä valmistaessamme oppilaitamme elämään. 2000-luvun taitojen, kuten digitaaliset taidot, kriittinen ajattelu, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä innovatiivinen ja analyyttinen ajattelu on painotettu olevan enemmän kuin vaadittavia.

Tässä hankkeessa esittelemme uuden ja innovatiivisen lähestymistavan STEM-koulutuksen opettajille, jota voidaan noudattaa ja käyttää lisäopetusmateriaalina. Kehitämme innovatiivisen STEM Labyrinth -menetelmän ja mobiilisovelluksen luodaksemme luovan koulutuskokemuksen lukiolaisille. Tosielämän ongelmaskenaariot otetaan käyttöön mobiilisovelluksen avulla, joka mahdollistaa opiskelijat korkeamman tason ajattelulle. Opiskelijat voivat todella päästä käsiksi oppimiseen tosielämään pohjautuvassa sovelluksessa, ja innostua viemään opintonsa myös luokkahuoneen ulkopuolelle.

Mobiilisovellus olisi pääasiassa tosielämän ongelmien virtuaalinen simulaattori, joka kehottaa oppijoita käsittelemään tosielämän ongelmia ja tätä kautta ongelmanratkaisun avulla hankkimaan tietoisuutta. STEM Labyrinth -sovellus asettaa opiskelijat labyrintin keskelle ja haastaa heidät aloittamaan ongelmien ratkaiseminen ja lopulta löytämään ratkaisun. Tarjoamalla apua useissa vaiheissa sovellus pyrkii lisäämään motivaatiota ja opiskelijoiden ymmärrystä ongelmasta. Sovellus tarjoaa vihjeitä ja polkuja määriteltyjen ongelmien ratkaisemista varten, sekä vaiheittaisen lähestymistavan, joka kiinnittää opiskelijoiden huomion ja herättää heidän innostuksensa STEM:iä kohtaan.

Hanke edistää STEM-opettamista antamalla opettajille hyödyllisiä työkaluja uuden opetusmenetelmän ja materiaalien käyttöönottoon. Työkalut kannustavat STEM-opetukseen ja antavat nuorille ja opiskelijoille mahdollisuuden olla ongelmanratkaisijoita. Hanke kehittää myös STEM-kurssisuunnitelmia ja opettajien koulutuskursseja. Kohteena on opettajat alakouluissa, yläkouluissa ja lukioissa STEM-alueella eurooppalaisessa ulottuvuudessa. Tarkoituksena on edistää läheisempiä suhteita opettajien, koulujen sekä asiaankuuluvien sidosryhmien ja päättäjien välillä.

Kohderyhmät

Lukiolaiset, luokat 8–12 (1. – 4. vuosikurssilaiset joissakin koulutusjärjestelmissä).

Opettajat (matematiikan ja luonnontieteiden opettajat, STEM-kouluttajat alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa sekä korkeakouluopetuksessa)

Koulujen johtajat ja muut päättäjät

Asiaankuuluvat sidosryhmät (STEM-yhdistykset, liikeyhteisöt, korkeakouluyhteisöt, valtion opetushallitukset ja koulutusvirastot, kansalaisjärjestöt jne.)

vaikutus osallistujiin

parempi osaaminen innovatiivisessa lähestymistavassa STEM-opetukseen sekä OER:n ja digitaalisten työkalujen käyttöön; opiskelijoiden lisääntyneet ongelmanratkaisutaidot

vaikutus osallistuviin organisaatioihin

paremmat valmiudet käsitellä perustaitoja – luonnontieteiden ja matematiikan lukutaito tehokkaammilla opetusmenetelmillä, tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien menetelmien käyttö; lisääntynyt kyvykkyys ja ammattitaito työskennellä EU:n/kansainvälisellä tasolla.

vaikutus kohderyhmiin

paremmat 2000-luvun taidot, kuten digitaaliset taidot, kriittinen ajattelu, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, innovatiivinen ja analyyttinen ajattelu; paremmat taidot innovatiivisessa lähestymistavassa STEM-opettamiseen; vakiintunut tukija- ja kannattajaverkosto, joka voi auttaa koulutusuudistuksissa

Mahdolliset pitkän aikavälin hyödyt

uusi innovatiivinen lähestymistapa STEM:n opettamiseen ja oppimiseen

sovelluksen käyttöönotto opetussuunnitelmassa ja sen ulkopuolisissa toiminnoissa

uusia kumppanuuksia sovelluksen parantamiseksi edelleen