Teine ​​rahvusvaheline kohtumine

Teine ​​rahvusvaheline kohtumine

Erasmus+ projekti STEM Labyrinth teine rahvusvaheline kohtumine toimus Küprosel, Larnacas 9.-10. oktoobrini. Füüsiliselt saadi kokku esmakordselt. Teisest projektikohtumisest võttis igast partnerorganisatsioonist osa kaks töötajat. Arutasime projekti tegevuste üle. Esimene intellektuaalne väljund on valmis ja teise väljundi tegevused on loomisprotsessis. Seoses sellega oligi päevakorras teise väljundi, mobiilse äpi, loomisega seotud küsimused. Analüüsisime projekti tegevusi ning korrigeerisime edasisi plaane. Samuti arutasime projekti tutvustamise võimalusi. Koosoleku päevakorras oli ka vahearuande kirjutamisega seonduv st iga partneri osa kindlaks määramine aruande kirjutamisel. Lisaks eelnimetatule arutlesime veel, kuidas laiendada meie projekti väljundite ulatust, arutasime intellektuaalsete väljundite aruannete üle, tegime projekti kvaliteedi analüüsi.

Second Newsletter – August 2021

STEM-Labyrinth-Project-Newsletter_2-August-2021

Download

First Newsletter

STEM-Labyrinth-Project-First-Newsletter

Download