Tiimimme

ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS - Portugal

ASSOCIAÇÃO TERRAS LUSAS-MOVIMENTOS EUROPEUS - Portugal

Pohjois-Portugalissa Barcelosissa sijaitseva eurooppalaisten liikkeiden yhdistys (ATLME) on kansallinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka edistää ja tukee ohjelmia erilaisten eurooppalaisten hankkeiden puitteissa, jotka perustuvat kansainväliseen liikkuvuuteen, kansainvälisiin kokouksiin, joissa korostetaan molemminpuolista etua, monikulttuurisuutta ja kulttuurienvälisyyttä.

Eurooppalaisten liikkeiden yhdistyksen (ATLME) tavoitteena on varmistaa yhtenäinen ja dynaaminen tila kulttuuri-, sosiaali- ja virkistysohjelmille, jotka liittyvät maailmanlaajuiseen ulottuvuuteen. Yksi Euroopan liikkeiden liiton (ATLME) päätavoitteista on lisätä euroopan kansalaisten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä, jossa keskitytään ihmisoikeuksiin ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin, lisätä tietoisuutta aktiivisesta Euroopan kansalaisuudesta, solidaarisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja sosiaalisesta osallisuudesta.

Eurooppalaisten liikkeiden yhdistys (ATLME) toteutetaan paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla nuorten lisäksi myös kaikille eurooppalaisen yhteiskunnan jäsenille. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä useiden organisaatioiden kanssa hyödyntämällä toistensa verkostoja ja kumppanuuksia yhteisen toiminnan kehittämiseksi korkeimmalla tasolla. Kaikki kansalaiset voivat iästä, sukupuolesta, ammatista, rodusta ja kansallisuudesta riippumatta olla ATLME:n jäseniä. Eurooppalaisten liikkeiden yhdistys (ATLME) on avoin ovi kaikille yhteisöille, jotka haluavat toteuttaa ideoitaan ja unelmiaan.

Näin ollen yhdistyksemme rakenne perustuu yhteiseen työhön henkilöstöresurssien kanssa esimerkiksi kehitysyhteistyön alalla. Aikomuksemme on vahvistaa nuorten sitoutumista toteuttamalla erilaisia toimintoja, kuten järjestämällä koulutuskursseja, seminaareja, kokouksia, työpajoja, oppimis- ja vapaa-ajan aktiviteetteja urheilun ja kulttuurin aloilla eurooppalaisissa liikkuvuusohjelmissa, kuten Erasmus+, Youth in Action. Kulttuurienvälisen liikkuvuuden takia Eurooppalaisten liikkeiden yhdistys (ATLME) voi tarjota sopivan ympäristön sekä nuorille että kaikille kansalaisille iästä riippumatta kriittisyyden, reflektiivisyyden, innovaatioiden ja luovuuden kehittämiseksi. Ne helpottavat heidän yrittäjyyttään ja antavat merkittävän panoksen osallistumiseksi aktiiviseen kansalaisuuteen.

Lusas Movimientos Europeus -yhdistys (ATLME) on uusi yhdistys, jolla on oma profiili ja rakenne.

Organisaation perustajalla on laaja kokemus erilaisista eurooppalaisista projekteista. Hän on työskennellyt aikaisempien Comenius-, Leonardo da Vinci- ja nykyisten Erasmus+ -ohjelmien koordinaattorina viidentoista vuoden ajan.

Kaikki Lusas Movimientos Europeuksen (ATLME) henkilökunnan jäsenet ovat kokeneita henkilöitä, jotka ovat saaneet kokemuksensa muista järjestöistä, ja he ovat tasa-arvoisia, dynaamisia, nuoria, luoden rakentavia ja tulevaisuuden ideoita.
Kaupunki, jossa ATLME sijaitsee, nimeltään Barcelos, sijaitsee Portugalin pohjoisosassa erinomaisella paikalla, mikä tarkoittaa, että se on lähellä Atlantin valtamerta ja Porton, Braga Guimarãesin, Viana do Castelon ja melko lähellä Espanjan rajaa.

Yhdistys on järjestänyt yhteistyössä Barcelosin lukioiden kanssa ja ollut mukana monissa Erasmus-hankkeissa, KA1, KA2, jotka ovat menestyneet hyvin.
Sillä on kokemusta yhteistyöstä eurooppalaisten koulujen kanssa ammatillisen koulutuksen vastaanottamisessa, urheilun ja muiden nuorisotapaamisten järjestämisessä.

Learnmera Oy - Helsinki, Finland

Learnmera Oy - Helsinki, Finland

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.

Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy verkkosivuilta https://learnmera.com/ sekä The Language Menu -sivustolta opettajille https://www.thelanguagemenu.com/

AMETA - The Republic of North Macedonia

AMETA - The Republic of North Macedonia

Euroopan koulutus- ja liikkuvuusyhdistys AMETA Veles on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka edistää ja tukee yhteiskunnan koulutusprosesseja järjestämällä työpajoja ja kouluja opiskelijoille, nuorille ja aikuisille, soveltamalla innovatiivisia lähestymistapoja, positiivisia käytäntöjä ja kokemuksia yhteistyössä eurooppalaisten ja kansainvälisten instituutioiden kanssa koulutuksen, ympäristön, urheilun ja kulttuurin aloilla.

Motivoituneen ja dynaamisen tiimin muodostama organisaatio on keskittynyt koulutus- ja koulutustoiminnan kehittämiseen, mutta erikoistunut myös projektinhallinnan, projektisuunnittelun ja toteutuksen konsultointipalveluihin.

Euroopan koulutuksen ja liikkuvuuden järjestö AMETA harjoittaa paikallistasolla, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erilaisia toimintoja nuorten lisäksi myös kaikille eurooppalaisen yhteiskunnan jäsenille. Uskomme, että työskentelemällä koulutuksen kanssa teemme yhteiskunnista vahvempia, myötävaikuttamalla työllistettävyyteen, vaurauteen ja turvaamme tulevien sukupolvien koskemattomuuden.

Tavoitteenamme on: kouluttaa, tutkia, analysoida ja aloittaa toimia, luoda, koordinoida ja hallita eurooppalaisia hankkeita, jotka vaikuttavat ja edistävät koulutuksen, tieteen, ympäristön, kulttuurin ja sosiaalisen elämän kehitystä.

DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE - PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA - Greece

DOUKA EKPAIDEFTIRIA AE - PALLADION LYKEION EKFPAIDEUTHRIA DOUKA - Greece

Doukas-koulu on K-12-oppilaitos, jolla on koulutus- ja urheilutilat Ateenassa, Kreikassa, ja se tarjoaa 1600 opiskelijan opiskelijakunnalleen useita koulutus- ja urheilujärjestelmiä, kuten se on tehnyt yli vuosisadan ajan. Doukas-koulu on saanut monia palkintoja innovatiivisista koulutuskäytännöistään. Tarkemmin sanottuna Doukas-koululla on päiväkoti, ala- ja yläaste, ja se tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuden valita kansainväliset opinnot (IB, GCE, BTEC). Koulutusmallinsa ytimessä Doukas-koulu erottaa kolme pääpilaria; tietoa, taitoa ja arvoja, joiden avulla sen opiskelijoista voi tulla 2000-luvun aktiivisia kansalaisia. Opiskelijoiden digitaalisten taitojen kehittämiseen keskittyvä Doukas School on Microsoft Case Study -koulu vuodesta 2012 lähtien, ja se toteuttaa 1:1 tietojenkäsittelyä luokkahuoneessa. Doukas-koulu tukee koulutusmalliaan ja innovatiivisten käytäntöjen integrointia koulutusprosessiin osallistumalla tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin (ERASMUS +. H2020, LLP jne.) yli kahden vuosikymmenen ajan. Doukas-koulu on integroinut STEM-aineen toisen asteen koulutukseen, huolimatta siitä, ettei se ole osa kansallista analyysiohjelmaa. Tarjolla on täydentäviä palveluita, kuten uraohjaus, ICT, laatupalvelut, vieraat kielet, psykologiset palvelut, kesäleiri jne.

Martna Pohikool - Estonia

Martna Pohikool - Estonia

Martna Põhikool tarjoaa peruskoulutusta 1.-9. luokkalaisille eli 7-16-vuotiaille. Martna-koulu perustettiin vuonna 1836, joten lukuvuonna 2021/2022 vietämme 185. syntymäpäivää. 25 vuotta sitten koulussamme oli yli 100 oppilasta. Nykyään oppilaita on noin 50. Luokkamme ovat pieniä. Meillä on 12 opettajaa, mutta monet opettajat eivät työskentele kokoaikaisesti koulussamme, vaan heillä on toinen työpaikka naapurikouluissa. Meillä on erityyppisiä luokan ulkopuolisia ryhmiä: a) robotiikka 1-6 luokkalaisille, b) ohjelmointi 8 luokkalaisille c) taide ja luovuus 1–5-luokkalaisille; d) suunnistus 5-9 luokkalaisille; e) paini. Olemme saaneet paljon menestystä näissä aktiviteeteissa eri hallinnollisissa yksiköissä. Koulumme opettajat ovat jo osallistuneet erilaisiin projekteihin. Opiskelijamme ja opettajamme ovat aina innostuneita uusista kokemuksista, ja he yleensä osallistuvatkin kaikkeen mahdolliseen toimintaan. Olemme tehneet paljon eTwinning-, Erasmus + ja aikaisempia Comenius-projekteja, lähinnä STEM-alalla.

Martna Põhikool on saanut eTwinning-koulu 2018/2019 -nimikkeen.

ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO - Italy

ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO - Italy

Enjoy Italy di Alessandro Gariano on koulutus- ja valmennusyritys, jonka tavoitteena on edistää Euroopan koulutusyhteisön innovaatiota ja kehitystä, sekä kannustaa ja tukea kansalaisten, alueiden ja yhteisöjen kestävää kehitystä kaikkialla Euroopassa. Dynaaminen ja intohimoinen nuori ammattilainen on perustanut sen muutamaan vankkaan arvoon: vastuullisuus, identiteetti, mukaan ottaminen, jakaminen, elinikäinen oppiminen, kansalaistietoisuus ja kestävyys. Lisäksi siihen liittyy elävä intohimo maatansa ja Eurooppaa kohtaan.

Yrityksellä on kaksi erityistä toiminta-aluetta:
– Koulutus & valmennus: työkalujen ja mahdollisuuksien tarjoaminen opettajien ja kouluttajien sekä opiskelijoiden ja nuorten ammatilliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kasvuun. Suunta on kohti eurooppalaisen koulutuksen innovaatiota. Yritys on tarjonnut yli 150 täydennyskoulutusta yli 1200 opettajalle ja ammattilaiselle, ja lisäksi yli 20 valmennusta yli 500 harjoittelijalle epävirallisen koulutuksen yhteydessä. Sillä on myös relevanttia kokemusta erilaisten Erasmus+ KA1- ja KA2-projektien suunnittelusta ja hallinnasta.

– Paikallinen kehittäminen ja kohteiden hallinta: avun tarjoaminen julkisille ja yksityisille yksiköille vision ja tavoitteiden kehittämisessä, sekä neuvojen ja palvelujen tarjoaminen koko projektin elinkaaren ajan. Työtä kestävien kohteiden hyväksi.

Agios Georgios Lyceum- Larnaca Cyprus

Agios Georgios Lyceum- Larnaca Cyprus

St. Georgen lukion historia alkoi vuosina 1910-1911, kun Kyproksen ensimmäinen ammattikoulu perustettiin Larnakaan. Suurten taloudellisten ongelmien takia kouluhallitus piti ensisijaisena löytää taloudellista tukea uuden koulun rakentamiselle. Tämä oli mahdollista, kun Konstantinos Zahariadis lahjoitti suuren osan varoistaan ​​kuolemansa jälkeen Larnakan kouluille. Osalla näistä rahoista rakennettiin suuri ja tärkeä koulurakennus, joka nimettiin ”Zahariadio Emporiko Lyceumiksi” sen suuren hyväntekijän kunniaksi. Monien vuosien jälkeen Zahariadion luokat eivät riittäneet hyväksymään kasvavaa määrää opiskelijoita, ja siksi uusi lukio rakennettiin uuteen yksityisomistuksessa olevaan rakennukseen, lyceumista riippumattomaksi.

Uusi lukio rakennettiin Agios Georgios Kontoksen pyhän luostarin lahjoittamaan paikkaan. Vuosina 1960-61 ”Larnakan lukio” avasi ovensa ensimmäisille opiskelijoilleen. Vuosina 1973-74 opiskelijoiden määrä oli jo 885. Turkin hyökkäyksen myötä puolet Kyproksen väestöstä muuttuivat pakolaisiksi. Riittävän koulurakennuksen puute kaikille opiskelijoille on johtanut aamu- ja iltapäiväkoulun toimintaan.

Aamulla siellä oli 1307 opiskelijaa ja iltapäivällä 1030. Iltapäiväkoulu pysähtyi vuonna 1977 uusien koulujen rakentamisen jälkeen. Syyskuusta 1983 lähtien koulu on toiminut yksinomaan kolmivuotisena lukiona nimellä ”St. George Gymnasium”. Lukuvuonna 1986-87 se nimettiin uudelleen nykyiseksi nimeksi ”St. George Lyceum”.